การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ในส่วนของการพัฒนาความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังสืบสวนเจ้าหน้าที่รัฐเจ็ดแห่งที่สงสัยว่าจะช่วยเหลือ บริษัท น้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตในการขายน้ำมันที่มีไว้สำหรับส่งออกไปยังประเทศพม่า เจ้าหน้าที่สามคนทำงานในกรมสรรพสามิตกับอีก 4 คนที่ทำงานโดยกรมศุลกากรตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับคดี

เจ้าหน้าที่ได้ลงนามในเอกสารยืนยันการส่งออกน้ำมัน 32,000 ลิตรผ่านด่านชายแดนแม่สอดในจังหวัดตาก พบว่ามีการขายน้ำมันในจังหวัดพิษณุโลกแล้ว คาดการณ์การทุจริตเพิ่มขึ้นและเตือนว่าในตอนท้ายเศรษฐกิจของประเทศจะถูกบ่อนทำลายเนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากสินบนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต