การแพร่กระจายที่ช่วยควบคุมการรักษา

การทำโปรไฟล์ทางพันธุกรรมของเนื้องอกของผู้ป่วยมีค่าอย่างแน่นอนในการช่วยให้คุณค้นพบตัวขับเคลื่อนของการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายที่ช่วยควบคุมการรักษาของแต่ละบุคคลแม้ว่าจะช่วยระบุเป้าหมายการรักษาใหม่ ๆ ก็ตาม การใช้ข้อมูลนี้ไปยังเนื้องอกชนิดย่อยนั้นไม่ได้เพิ่มค่าการวินิจฉัยหรือการพยากรณ์โรคสำหรับผู้ป่วยแนวทางการวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้น

รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนและการกลายพันธุ์ในรูปแบบของมะเร็งเพื่อค้นหารูปแบบของการแสดงออกของยีนที่ถูกนำมาใช้กับเนื้องอกชนิดย่อยที่พยาธิสภาพมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แนวความคิดคือโมเลกุลย่อยมีความพร้อมดีกว่าเพื่อระบุว่ามะเร็งชนิดใดมีความก้าวร้าวมากขึ้นหรือน้อยลงและเพื่อช่วยในการรักษาทางเลือกเช่นการทำเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อเอากระเพาะปัสสาวะที่เป็นโรคออกจะดีกว่า