ผลกระทบรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นชีวิต

การรักษามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความยากลำบากทางการเงินรวมทั้งการกังวลในการจ่ายเงินสำหรับการดูแล การรักษาด้วยโรคมะเร็งแบบเข้มข้นยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความยากลำบากทางการเงิน ผลกระทบรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นชีวิตและทำลายการศึกษาและโอกาสในการฝึกอบรมเป็นตีสองสำหรับผู้รอดชีวิตปัญหาสุขภาพเหล่านี้ลดการเคลื่อนย้ายรายได้ของผู้รอดชีวิต

และความมั่นคงทางการเงินในชีวิตต่อไป” หวงกล่าว “ปรากฏการณ์นี้ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่ดีและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาเมื่อเทียบกับผู้รอดชีวิตที่มีสุขภาพดี แต่น่าเสียดายที่นโยบายด้านสุขภาพแห่งชาติไม่สามารถจัดการกับความท้าทายทางการเงินที่ผู้รอดชีวิตเผชิญได้ ตัวอย่างเช่นกฎหมายการดูแลสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้กำหนดขอบเขตการทดสอบคัดกรองจำนวนมากที่แนะนำสำหรับผู้รอดชีวิต