สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย

บ้านที่มีประชากรมากกว่า 1.2 พันล้านคนอินเดียเป็นภาพลวงตาของภาษาความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาที่หลากหลาย ประเทศนี้มีศาสนาที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อยเก้าศาสนารวมถึงศาสนาอิสลามพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาซิกข์เชนและความเชื่อของชนเผ่าและชาวบ้านหลายคน คนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของทั้งสองศาสนา 80% ของคนที่ระบุว่าชาวฮินดู

ในขณะที่ 14% ระบุว่าชาวมุสลิมตามที่ล่าสุดการสำรวจสำมะโนประชากร แต่การผสมผสานของความเชื่อต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคตัวอย่างเช่นความเข้มข้นของพุทธศาสนิกชนสามารถพบได้ในรัฐทางตะวันตกของรัฐมหาราษฏระที่มุมไบตั้งอยู่ในขณะที่ปัญจาบอยู่ทางเหนือของประชากรซิกข์ของอินเดีย สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาของประเทศ, วัดที่ซับซ้อนและสง่างามสามารถพบได้ทั่วประเทศ บางวันย้อนกลับไปหลายศตวรรษ, อื่น ๆ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย