หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน กำลังดำเนินโครงการทางด่วนนครปฐม – ชะอำมูลค่า 79.01 พันล้านบาทเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งไปยังภาคใต้และขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการอย่างรวดเร็ว ติดตามโครงการ PPP ภายในปีนี้ การประชุมคณะกรรมการ PPP โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐวิสาหกิจ

และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ PPP กล่าวว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันในหลักการ กรมทางหลวงเสนอโครงการสร้างทางด่วนนครปฐม – ชะอำภายใต้โครงการ PPP Fast-track การลงทุน PPP จะขึ้นอยู่กับต้นทุนสุทธิ ภายใต้รูปแบบนี้รัฐจะจ่ายค่าที่ดินและลงทุนในงานโยธาจำนวน 55.8 พันล้านบาทในขณะที่ บริษัท เอกชนจะใช้จ่ายค่าก่อสร้างค่าบริการด้านที่ปรึกษาการดำเนินงานและการบำรุงรักษาและการจัดการพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นเวลา 30 ปีนับจากวันที่เริ่มให้บริการ