อัตราการเกิดของจีนลดลงต่ำที่สุดในรอบเจ็ดทศวรรษ

อัตราการเกิดของจีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ 70 ปีก่อนแม้จะมีนโยบายผ่อนคลายเพียงลูกเดียวก็ตาม อัตราการเกิดคือ 10.48 ต่อพันคนในปี 2562 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2492 จำนวนทารกที่เกิดในปี 2562 ลดลง 580,000 เหลือ 14.65 ล้านคน อัตราการเกิดของประเทศลดลงมาหลายปีแล้วนับเป็นความท้าทาย

สำหรับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแม้อัตราการเกิดจะลดลง แต่อัตราการเสียชีวิตที่ต่ำลงก็หมายถึงจำนวนประชากรของจีนแตะระดับ 1.4 พันล้านคนในปี 2019 หรือเพิ่มขึ้นจาก 1.39 พันล้านคน แต่อัตราการเกิดที่ลดลงนั้นกำลังทำให้เกิดความกลัว “หลุมฝังศพของประชากร” ซึ่งก็คือประชากรวัยทำงานที่มีขนาดเล็กลงซึ่งต้องรองรับประชากรที่ใหญ่กว่าและเกษียณอายุ