health news

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันวัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 มีคุณภาพเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ หมา-แมว ได้รับการฉีดกว่า 8.24 ล้านตัวภายในปีนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในปี 2535 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง

Read More เกษตรฯ ยันวัคซีน ‘หมา-แมว’ ล็อตใหม่มีคุณภาพ