Uncategorized

เมืองวาติกัน – นครวาติกันยินดีต้อนรับการเยือนอิตาลีของประธานาธิบดีจีนจินผิงในสัปดาห์นี้ด้วยการประชันหน้ารอบใหม่และกล่าวว่า “ประตูเปิดอยู่เสมอ” เพื่อการสนทนา

Read More วาติกันสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในช่วงก่อนเข้าชมประเทศจีนซีอานของอิตาลี